Lietuviškai
Apie mus
Fotoalbumas
Parodos
Apie veisles
Patarimai
Draugai
Forumas
Kontaktai

Kodėl nuo delno? (Skanėsto padavimas augintiniui)

Mokydamas šunis skatinu maistą paduodamas nuo delno. Kodėl?

Trumpareikšmis  atsakymas būtų paprastas - patogu paimti šuniui, paduoti – žmogui. Dirbdamas su šunimis įžvelgiau ir gilesnę šio proceso reikšmę. Todėl pasidalinsiu kai kuriomis mintimis.

Aišku, visų pirma, tikrai mūsų augintiniui patogiausia skanėstą pasiimti nuo delno - lyžteli liežuviu ir skanėstas jo burnoje. Žmogui - patogu ir neskausminga (paprastai skanėstą daugelis duoda pirštais -rodomuoju ir nykščiu). Patogu, kad skanėstas laisvai guli ant delno ir galime jį prilaikyti nykščiu, o paduodant jį laisvai patraukti nuo skanėsto (prieš paimant augintiniui). Neskausminga - augintinis praktiškai neturi galimybės kąsti į delną, nes patogiau paimti liežuviu. Duodant pirštais to neišvengsite, nes pirštai blokuoja skanėstą, o išalkę ir choleriškesni šunys  skanėstą griebs staigiau, galime nesuspėti jo paleisti. Nuo delno - to nebus , nes tai ,,stabdo” daryti pats delnas ir prisilietimas nosimi.

Antra - augintinis tampa labiau susitvardantis reaguodamas į skanėstą. Mes - galime skatinimo metu sugniaužti kumštį ir tik pasiekus reikiamą momentą, atiduoti jį.

Trečia - delnas didelis, šuo visada matys paskatinimo objektą. Tai akivaizdžiai matyti, kada mokydamas šunį ir kviesdamas pas save (,,Pas mane“, ,,Ateik”, ,,Čia”), judini delną, nukreiptą į šunį (rodydamas skanėstą). Tai sieki darydamas ne vien garsine komanda, bet ,,įtrauki” ir šuns regėjimą. O tai efektyviau veikia ir augintinį. Jis žino, kad delnas yra ,,turtingas” (bus paskatintas).

Ketvirta - atlikdamas ir ruošdamas įvairiems triukams - šis metodas puikiai padeda, kada reikia, kad augintinis jaustų (užuostų) skanėsto kvapą - atliktų norimą mums veiksmą, o jį įvykdžius teisingai gautų atpildą. Pavyzdžiui, pasisveikinant, vaikščiojant  ant dviejų kojų , sukiniai, pratimų gulint atlikimui  ir panašiai.

Penkta - pradedant šuniuką (3 - 6 mėn.) mokyti pėdsekystės, paieškos elementų pradiniam  įsisąvinimui, kur delnas tikrai vaidina didelį vaidmenį- jis nukreipia šuns nosį mums norima kryptimi, tai palengvina šuniuko valdymą (,,kvadrato” apieška, išėjimui iš jo į kitą plotelį ir į pėdsako liniją pradžioje mokymo, kol įgauna patirties, paslėpto daikto krypties parodymui ir pan.).

Šešta - šuniukas ir mažylis (6 - 9 mėn.) puikiai išmoksta sukoncentruoti dėmesį į delną, o tai palengvina tolimesnių mokymo elememtų įsisavinimui. Lengviau pereiti mokymui nuo garsinių komandų prie gestų, o taip pat judesių derinyje jam lengviau mus suprasti ir įsisavinti mokomą pratimą.

Septinta - taip pripratintas šuo ramiau reaguoja į svetimo žmogaus judesius rankomis (šuo nemėgsta, kada tiesiame į jį ranką virš galvos). Todėl ją vertina palankiau.

Aštunta - imdamas skanėstą nuo delno šuo geriau gali įvertinti pirmą kartą paduodamo maisto vertę, tai jam ,,pasako” uoslė, o kvapas ant delno išsilaiko geriau. Taip pat augintinis geriau jaučia jam malonų šeimininko kvapą, kuris praverčia mokant pėdsekystės ar paieškai.

Devinta - delnas neleidžia grubiai čiupti skanėsto,  augintinis savaip mokosi ,,kultūros”, ko pasėkoje, kitur nosį kaišios ramiai susipažindamas ar ieškodamas ir įsitikindamas reikiamam kvapui (paieška, pėdsekystė) rasti. Čia reikalingas ramumas, įsitikinimas, teisingas sprendimas.

Dešimta - skanėstas turi būti mažas, todėl paduoti nuo delno daug patogiau.

Vienuolikta - ruošiant paieškai, ar taip gyvenimiškose situacijose, kur reikalingas savas  ar svetimas kvapas, daugiausia jį ,,paimame” nuo delno (,,Uostyk”, po to ,,Ieškok”).Taip jis ramiau reaguoja, geriau ir tvirčiau įsisavina gerai rankos skleidžiamą kvapą.

Dvylikta – puikus šis skatinimas dirbant klikeriu. Mokant skanėstą gaudyti ore.

Trylikta - ruošiant komandų vykdymą pagal gestą, šuniukas jau bus pastabus į mūsų rankų judesius.

Literatūroje ar seminaruose, kuriuose teko man dalyvauti, nė karto tai nebuvo pastebėta. Dresuotojai gali į tai ir nekreipti dėmesio, bet man tikrai tai padeda, todėl ir pasidalinau šia patirtimi. To mokau ir žmones, kurie kartu moko savo palydovus šunis. Jie teigiamai vertina šį skatinimo būdą.
Pabandykite.

Kinologas Kęstas Petrauskas

Visos autorinės teisės priklauso www.aviganiai.lt
Internetinių puslapių kūrimas Virtualios statybos