Lietuviškai
Apie mus
Fotoalbumas
Parodos
Apie veisles
Patarimai
Draugai
Forumas
Kontaktai

KAIP ŠUNIUKĄ ,,PRIRIŠTI

 Kitaip sakant, kaip siekti glaudaus ryšio su savo mažuoju draugu. Tai nėra taip paprasta, kad pasiekti abipusį supratimą, o jis reikalingas visą gyvenimą. Keletas patarimų

 NIEKADA nevarykite nuo savęs, kada jis prieina prie jūsų. Tai jam bus skaudu. Priešingai sutikite džiaugsmingai, noriai ir suprantančiai, kad taip jis siekia bendravimo ir mūsų artumo.

  DAUG  žaiskite su šuniuku. Išnaudokite turimą inventorių ( žaislus, kamuoliukus, kitą inventorių). Bet nepervarginkite. Iki 5-6 mėnesių leiskite jam nugalėti. Taip sustiprinsite jo iniciatyvą, prieraišumą, skatinsite pasitikėjimą bei reikalingus tarnybai instiktus.Dėl žaidimų pobūdžio ir pratimų, jei neturite patirties, reiktų pasikonsultuoti su specialistu. Teisingo žaidimo metu augintinis gali būti nukreipiamas ruošiamos tarnybos linkme.

 VISAIS ATVEJAIS, jam suabejojus ar sureagavus į  nesuprantamus reiškinius, kad įtvirtinti jo žinias , turime momentaliai ateiti jam į pagalbą. Pakalbinti, paliesti, net mūsų žengimas link neaiškaus objekto, ir , jei yra galimybė, supažindinimas su juo, jį sustiprins, nes tai vertins,kaip mūsų pagalbą ir savitą ,,atramą“ jam.

 PAŽIŪRĖJO į mūsų akis, reiškia kažko nori (prašo). Nebūkite abejingi- užteks bent gero žodžio ar prisilietimo, jei yra laiko ir ilgesnio pabendravimo.

 JEI NORI jis ką parodyti ir veda jus- eikite, o supratę ir įvykdę jo norą, pagirkite. Tai ženklas pratinimui prie artumo ir savitarpio supratimo. Aišku, tam reikia ir vedlio žinių ir savo palydovo gestinos (išraiškos)  supratimo.

KADA MES jaudinamės (prieš startą, įeinant į ringą ar pan.) mūsų būklę jaučia ir mūsų bičiulis. Todėl turime patys nuvyti jaudulį ir parodyti, kad viskas gerai. Pakalbinkite jį, patapšnokite per krūtinę, pažaiskite minėdami vardą ir girdami. Aprimsime ir patys, pasijus geriau ir mūsų palydovas. Tai irgi vienas kito jautimas ir supratimas.

   Į  AUGINTINIO prisilietimą prie mūsų,visada turi būti atsakas- pagyrimas, paglostymas, paskatinimas. Taip jis siekia artumo, kai kada pagarbos ar paaiškinimo dėl kažko nesuprantamo, nepasitikėjimo ar abejonės. Tik neleiskite už savęs slėptis.

  UŽ ATLIKTĄ  veiksmą (žaislo savarankišką paėmimą į nasrus, priėjimą prie jūsų ar kito veiksmo atlikimą), būkite pastabūs ir pagirkite už savarankiško veiksmo turinį, pavyzdžiui ,,Geras“, ,, Pas mane“(priėjus). Po pagyrimo visada turi būti ištartas atlikto veiksmo turinys. Taip jis geriau įsisavins mokomo elemento išraišką, supras už ką pagiriamas.

  MOKANT plaukti ar įveikti kliūtis būkite iniciatoriumi. į vandenį įeikite pirmas, į jį įviliokite ir savo palydovą (paplaukite, jei neina- panerkite, tolkite nuo jo), įveikiant kliūtis, praeikite pirmas. Taip būsite jam pavyzdys ir suteiksite pasitikėjimą O bendravime tai būtina.

 IŠEINANT pasivaikščioti patarčiau šuniuką pravesti prisegtą prie pavadėlio, o ne iš karto paleisti bėgioti laisvai. Tai savitas sudrausminimas ir parodymas, kad mes draugai ir einame kartu. Juk nuo ėjimo greta puikiai nustatomas ryšys tarp jūsų ir einančio greta porininko.

  NEPAMIRŠKIME, kad bendraujant su mažuoju palydovu reikia kalbėti. Dėmesys jam reikalingas ir esant tarp žmonių draugijos, juk ir jis šios draugijos narys, aišku, jei leidžiate būti kartu. Kalbos nesupras, bet dėmesį jam įvertins.

 ŠERTI gali bet kuris šeimos narys, bet esant jums, geriau, kad indą su maistu paduotų tikrasis jo vedlys. Bendravimui tai turi didelę įtaką.

  GRAŽU, kada šeimoje, kur auga šuo, yra savitas santykių ritualas (išvykstant iš namų ar grįžus ir kitose situacijose), dėmesį skiriame ir savo mažajam šeimos nariui, nepriklausomai ar jis laikomas patalpoje ar lauke. Tai taip pat žingsnis į jo širdį.

 JEI TURITE ir daugiau augintinių dėmesį reikia sugebėti paskirstyti visiems vienodai ir protingai, kad nežaloti kitų narių. Tai nemažas menas.

  BENDRAUDAMI turime sugebėti būti jo atžvilgiu reikliu, paslaugiu, iniciatyviu, vertinti jo galimybes, sukauptą patirtį pagal amžių, bet nelepinti, o ugdyti savarankiškumą ir darbštumą. Tai daroma visose situacijose (socializuojant, mokant, dirbant). Sužmoginimas- didelė mūsų klaida.

 DUODAMI jam užduotį (žaisdami) stenkitės kas kart ją paįvairinti ir apsunkinti. Taip jį daugiau sudominsite, stiprinsite bendravimo ryšį. Jei jos nesuprato ar neįvykdė, padėkite jam. Tačiau žaidimą visada baikite tuo elementu, kurį jis įvykdo gerai, paliksite jį ,,patenkintu“ savo darbu.

  JEI ŠUNIUKAS neįvykdo užduoties, niekada jo negėdinkite. Tai jam bus nemalonu. Kad ir už mažiausią jo pastangą- girkite. Tik tai jus ,,suriš“.

  SUGEBĖKITE užduotis vykdymo metu teisimgai padėti. Neskubėkite, kantriai išlaukite ir būkite pagalbininku tada, kai reikia ir mažajam, neprapuola noras ją vykdyti. Tai pastebėsite iš jo elgesio. Darbštumas siekiamas palaipsniui ir ilgalaikiai. Gražu turėti savo darbo sistemą.

  Į  ŽAIDIMUS įtraukite, kad ir trumpam, ir kitus šeimos narius. Tam atsiranda sąlygos pasivaikščiojimo metu, gamtoje, kad ir kieme. Tačiau pirmu smuiku grokite jūs, nes jį geriau suprantate, į vertinate jo galimybes, sugebate padėti jam. Pagalbininkai taip pat turi gerai žinoti žaidimo taisykles.

  TEISINGAS BENDRAVIMAS SU ŠUNIUKU PRIVALOMAS IR BŪTINAS.  BE ŠIOS MOKYKLOS, KAD IR GERIAUSIOS PRIGIMTIES,  JIS NESUFORMUOS  TEISINGŲ BENDRAVIMO SANTYKIŲ SU ŽMOGUMI IR APLINKA. PADĖTI-MŪSŲ PAREIGA.

Visos autorinės teisės priklauso www.aviganiai.lt
Internetinių puslapių kūrimas Virtualios statybos