Lietuviškai
Apie mus
Fotoalbumas
Parodos
Apie veisles
Patarimai
Draugai
Forumas
Kontaktai

KODĖL IR KAIP REIKIA ŽAISTI SU ŠUNIUKU

Tai netskiriama mūsų bendravimo ir auklėjimo su šuniuku dalis, kuri reikalinga formuojant jo charakterį ir ruošimą tolimesniam gyvenimui. Teisingas ir savalaikis buvimas su mažuoju duos didelę naudą ne tik jam, bet ir mums: geriau jį suprasime, įgausime bendravimo su augintiniu patirties, ruošime tvirtesnius jo gyvenimui pamatus, kaupsime žinias (tai būtina), mokinsimės jas teisingai pritaikyti būnant kartu su juo.

 Žaidimas- geriausia pamoka, kurioje jis lavina: instiktus, ryšį su žmogumi, mokosi veiksmų ir tarpusavio bendravimo kultūros, stiprėja fiziškai, pratinasi prie tolimesnių įvykių ryšyje su žmogumi, teisingo kontakto su aplinka, ją suprasti ir vertinti, sugebėti teisingai ir savalaikiai reikšti emocijas, jas stabdyti ir kita.

 Pagal žaidimų pobūdį išskirčiau tris būdus (pagal save):

1. ARTIMAS (kontaktinis), kada su šuniuku žaidžiama arti vienas kito. Pagalbininkas tam būna žaislas ( kamuoliukas su pritvirtinta prie jo virvute, ,,pelė“, ,,dešra“, pagalvė“, stiprus audinys, ar stiprus žaislas į kurį gali kasti ir įkandęs temti jį, paruošti iš medienos ruošiniai ir kita). O taip pat ir skatinimas skanėstu, kuris ypatingai padeda žaidimų pradžioje ir kada mažasis dar silpnai reaguoja į žaislus. Šis būdas vienas iš efektryviausių, kada pradedama įtraukti šuniuką į žaidimą ir BŪTINAS, kada blogas šeimininko ryšys su augintiniu. Teisingai atliekant žaidimo veiksmus galima pasiekti labai daug: sudominti šuniuką žaidimui, nukreipti norimai tarnybai įskiepijant tuos veiksmus, kurie būtini dirbant (kąsti, valdyti emocijas, paruošti dalį elemento, kuris bus tobulinamas ateityje (,,Duok“, ,,Imk“, ,,Nešk“, ,,Negalima“ ir kita), žaidimo būdu įdiegti ir  paklusnumo komandas ( ,,Tūpk“,,,Gulk“, ,,Stok“,,,Greta“, pasikvietimo pas save ir kita). Tai vienas iš reikšmingiausių žaidimo būdų šuniuko gyvenime.

2. ATSISKIRIAMASIS, kada žaidžiama truputį ,,atleidžiant“ šuniuką nuo savęs.Taip pat galima išnaudoti ir tą patį inventorių.Tai daroma pametant daiktą netoli savęs ir duodant vieną iš anksčiau įsisavintų komandų (,,Atnešk“, ,,Duok“, ,,Greta“, ,,Paimk“ir kita).Leisti ir savarankiškai pažaisti su naudojamu inventoriumi. Ir tai geriausia daryti po to, kada šuniukas artimame kontakte supranta veiksmus davus komandą. Nepamirškite, kad žaisdami ir jūs turite reikšti savo emocijas (kalbėti, jį girti, teisingai duoti komandas. žodžiu palaikyti jo veiksmus, tik jokiu būdu nebarti), net  draudžiamą  komandą (,,Negalima“) sugebėti perteikti žaidimiškai, teisingu tonu ir veiksmais). Šiuo būdu siekiame kuo greičiau priartinti mažąjį prie savęs.

 3.LAISVAS, kuriuo artėjame prie teisingo komandos (veiksmo) įvykdymo anksčiau  išmoktų žaidimų metu, duodant  daugiau savarankiškumo savo žaidimų partneriui.Tik, aišku, paprasčiau ir  iškart nesiekiant pilno komandos įvykdymo tikslumo (su šuniuku). Su įgauta patirtimi tobuliname ir komandos vykdymo teisingumą.

  Kad geriau sektųsi žaidimų metu ir pasiektumėte greitai ir gerų rezultatų:

-nepervarginkite savo palydovo,

-siekite tikslo palaipsniui, apgalvoję ir pasiruošę žaidimui,

-prisilaikykite taisyklės, kad  ,,ne viskas iš karto“,

-žaidimo metu išskirkite vieną elementą į kurį skirkite daugiau dėmesio, kiti tegu būna šalutiniai, išmokus jį pakeiskite kitu vis prisimindami ankstesnįjį,

-dirbkite kantriai, analizuodami abiejų (šuniuko ir savo) veiksmus, darykite teisingas ir pagrįstas išvadas,

-stenkitės turėti savo darbo sistemą su kiekvienu šuniuku atskirai, nes jie būna skirtingi,

-siekite, kad šuniukas būtų savarankiškas, iniciatyvus, drausmingas, pasitikėtų jumis,

-išskirtinę reikšmę turi teisingas ir savalaikis skatinimas skanėstu,

-jokiu būdu nenaudokite prievatos, tai bus jau nebe žaidimas,

-žaidimo metu geriau atsisakyti draudžiamų komandų, nes tikslas mokyti gerumu, laisvanoriškumu, laisvumu, o ne suvaržant savo mokinį.

-įsimintina, kad mūsų mažasis draugas bendrauti(žaisti) nori ir tai daro visą gyvenimą, amžius tam neturi reikšmės, aišku, pradėti reikia nuo mažumės.

 Ir nepamirškime, kad bendravimas NEATIDEDAMAS kitai dienai, o pradedamas TIK ĮSIGIJUS sau artimą draugą šunį. Tik pagal amžių skirsis jo turinys.

Visos autorinės teisės priklauso www.aviganiai.lt
Internetinių puslapių kūrimas Virtualios statybos