Lietuviškai
Apie mus
Fotoalbumas
Parodos
Apie veisles
Patarimai
Draugai
Forumas
Kontaktai

ŠUNIUKO NETEISINGO ELGESIO TAISYMAS (KOREKCIJA)

 ŠUNIUKO NETEISINGO ELGESIO TAISYMAS (KOREKCIJA)

 

Bendraujant su šuniuku iškyla įvairių mums nepageidaujamų jo elgesio niuansų.   Jei laiku nesiimsime priemonių juos pašalinti, jie taps mums apsunkinančiu bendravimo įpročiu. Todėl auklėjimo kitai dienai atidėlioti negalima. Reikia imtis veiksmo tuoj pat.

Reikia žinoti, kad ne visada šuniuko elgesys yra piktybiškas. Daugiausia jis tai daro reikšdamas savo emocijas (džiaugsmą, baimę, nerimą, pavydą ir kita) ir, žinoma, tol kol įgauna bendravimo patirties. Todėl pats gyvenimas diktuoja, kad bendravimas turi būti organizuotas taip, kad mūsų palydovas elgtųsi teisingai.

Vos tik pastebėję neteisingą jo elgesį, turime imtis priemonių jas pašalinti, kuo greičiau, tuo geriau. Nelaukti, kol jis išaugs, tada bus per vėlu.

Reikia žinoti ir būdus kaip tai daryti. Paimkime pavyzdį, kada šuniukas šokinėja  ir liečia mus priekinėmis galūnėmis. Ištariame komandą ,,ne”, (,,negalima”), pasilenkę (pritūpę) tiesiame ranką į jo krūtinę, pristabdome jo šuolį (geriausia pradinėje šuolio fazėje), ir kada jis paliečia žemę priekinėmis galūnėmis, kitą ranką dedame ant šuniuko keteros, neleisdami jam pakartoti šuolio, jei jis suprato mūsų veiksmą ir nesipriešina pagiriame ,,geras”. Jei priešinasi - prilaikome. Esant jam su antkakliu, kontrolei galime nykštį užkišti už jo ir ištarus draudžiamą komandą ,,ne” truputį paspausti žemyn (mechaninis poveikis per antkaklį). Pradedama daryti nuo pat pirmo karto, kada jis pradeda taip reikšti savo emocijas. Tai daroma ir artimame žaidime. Stengtis iš karto taisyti jo neteisingus veiksmus. Šią taktiką reikia išlaikyti visą laikotarpį, kol jis išmoks teisingai elgtis. Bet augant jam, keičiantis situacijai, jis gali stengtis šokdamas liesti mus priekinėmis galūnėmis ir kitose situacijose. Pavyzdžiui, atbėgdamas ir reikšdamas džiaugsmą. Tada žengiame į priekį, galime duoti ir jau išmoktą komandą ,,tūpk” (,,sėsk”), jei neįvykdė jos, o palietė mus pasinaudojame anksčiau aprašytu atveju.

Reikia žinoti, kad lietimas priekinėmis galūnėmis, ne tik džiaugsmo (dažniausiai) išraiška, bet ir psichologinis santykių patikrinimas (su šeimininku) norint prieš jį parodyti galią- dominuoti. Tai bloga šuns yda. Tokias atakas tenka atremti pradžioje iš priekio, vėliau iš šono ir už nugaros. Todėl, svarbiausia, pradėti auklėti nuo mažumės ir tik pradėjus tai reikštis.

Didelė klaida, kada klaidiname savo palydovą kartais leisdami  jam mus liesti ir patys reikšdami jam džiaugsmą, daugiausia, kada esame apsirengę prastesne apranga, o kada gerai- pykstame. Taip klaidinti savo draugo negalime, jis to nesupranta, kad bendravimui apranga turi įtakos.

Gražiausia, kada augintinis stovi ant žemės visomis keturiomis, o mes prisiliesdami reiškiame savo atsakomąsias emocijas. Taip ir turi būti.

Kad mūsų mažasis draugas bendraujant visada išliktų mums mielas ir artimas, turime:

-formuoti jo  elgesį nuo mažens,

-žinoti taisykles kaip tai daroma,

-tiksliai jas vykdyti,

-atminti, kad blogą (nereikalingą bendravimui) ydą reikia šalinti jai tik prasidedant, nes įsisenėjusią pašalinti bus labai sunku, o kai kada liks jos pėdsakas,

-išgyvendinti nereikalingą įprotį reikia siekiant rezultato iki galo, pusiaukelėje sustoti negalima,

-panaikinti žalingą įprotį reikia taikyti efektyviausią būdą, kurį turi suprasti augintinis,

-kai kada į pagalbą tenka pasikviesti šeimos narį ar žinovą (dresuotoją).

-kovojant su yda šeimos nariai turi elgtis vieningai ir teisingai šuns atžvilgiu, dėl to turi būti ir darnus šeimos kolektyvas,

-dirbant su šunimi, jis turi jausti, kad žmogus yra padėties šeiminkas, todėl klaidų daryti negalima,

-neleisti ,,nuklysti” mūsų palydovui visose situacijose, būnant ne tik artimoje aplinkoje (namuose, prie jų), bet visur, kur lydi jis mus,

-gražu, kada sugebi užbėgti neteisingam įvykiui už akių: jauti, kad augintinis pasielgs ,,nekulturingai”, išvengi tai, duodamas komandą ar pervesdamas į žaidimą ar pan.

-dėl neteisingo ar netaktiško šuns elgesio jo kaltinti negalima- tą turime prisiimti sau,

-teisingiausia kada augintinis mokomas reikliai, be muštro ir žiaurumo, jam suprantama kalba, nukreipiant vykdomai komandai.

Šį palyginimui pavyzdį paėmiau todėl, nes, bendraujant su šunų augintojais, pastebėjau, kad  nepageidaujamas šuns elgesys daugeliui tampa nemaža problema. Neteisingai bendraujant su  mažuoju draugu, gali atsirasti ir daugiau mums nerekalingų šuns elgesio elementų, o kiekvienam atvejui bus ir kita pamoka. Kad to būtų kuo mažiau, prisiminkime liaudies išmintį: ko Joniukas neišmoko, to Jonas nepadarys.

 

 

 

Visos autorinės teisės priklauso www.aviganiai.lt
Internetinių puslapių kūrimas Virtualios statybos