Lietuviškai
Apie mus
Fotoalbumas
Parodos
Apie veisles
Patarimai
Draugai
Forumas
Kontaktai

KODĖL DU?

         KODĖL DU ?

           Daugelis žmonių sodybose laiko po kelis šunis.Tik ar teisingai organizuojame apsaugą joje su  savo pagalbininkais? Gaunu įvairių klausimų šia tema. Pasistengsiu į juos atsakyti.

 

           AR YRA PRANAŠUMAS LAIKYTI  DU AR DAUGIAU ŠUNŲ SODYBOJE  NAUDOJANT JOS APSAUGAI ?

  Neginčytinai, taip. Juk ir du žmonės teisingai organizavę darbą padaro greičiau, lengviau, kokybiškiau ir geriau. Bet tam reikalingas ir teisingas augintinių paruošimas šiai tarnybai, jų priežiūra, darbo planavimas apsaugai.

 

 KOKIO AMŽIAUS GERIAUSIA ĮSIGYTI ŠIAM DARBUI (APSAUGAI) ŠUNIUKĄ?

 Visų pirma teritorijos apsaugai įsigijamas šiai paskirčiai atitinkantis tarnybinis šuo ir geriausia, kad nuo dviejų mėnesių (rašiau), taip nuo mažens formuosis jo darbinės savybės šiai teritorijai. Bet galimi ir kiti variantai: tai priklausys nuo teritorijos, jūsų keliamų užduočių būsimam sargui, skiriamo laiko bendravimui, kitų su juo gyvenimo taisyklių, šeimos narių noro turėti tam tikros veislės universalesnį šunį, ir tt. Tačiau viena bendra taisyklė, kad šuo būtų skirtas ir tiktų šiai tarnybai.

 

  KAS GERIAU TINKA: KALYTĖ AR PATINUKAS?

  Didelės reikšmės nėra. Tačiau kalytės daugiau būna jautresnės į pasikeičiančius reiškinius, labiau akylesnės, prieraišesnės prie aplinkos ir vedlio. Dalinai jos mažiau pakenkia teritorijoje esančiai aplinkai, išskyrus žaliai vejai (šlapindamosi), kur patinas daugiau gali pažeisti ,,nudegindamas” gėles, krūmus. Patinas daugiau bus linkęs pasišalinti iš saugomos teritorijos, o kalytę reikės izoliuoti rujos metu, bet būdama voljere ji vistiek vykdys savo darbą pranešdama apie įvykius lojimu.

 

  NUO KOKIO AMŽIAUS REIKIA TIKĖTI, KAD AUGINTINIS ATLIKS SAVO DARBĄ?

  Visų pirma reikia žinoti, kad šuo, bet kokioje bebūtų tarnyboje, visada yra mums tik pagalbininkas, o tolimesnes funkcijas atlieka pats žmogus. Tai priklausys: nuo veislės, laiko, kada ir kaip jūs pradėjote ruošti sau pagalbininką, kokius tikslus jam statote, kaip bendravote nukreipdami šiai tarnybai saugojimo teritorijoje, kaip socializavote jį, kaip dirbote už saugomos teritorijos ribų, ar vedėte ir dresavote su grupe, kaip dirbote joje, kokį lygi pasiekėte dresuodami joje, kaip tai ,,perkėlėte” į saugomą teritoriją, kaip joje įtvirtinote įgytas žinias, ar teisingai jos vykdomos ir daug kita. Jei teisingai elgiamasi būsimoje saugomoje  teritorijoje su šuniuku pirmi žingsniai (priklausomai nuo veislės) jau gali pasireikšti trijų-keturių mėnesio šuniukui (išėjimas link judamo objekto, pirmieji sulojimai, nors jie būna dar nesąmoniongi, bet tai jau sarginė išraiška) ir kaip tik tuo metu būtinas vedlio palaikymas ir pagalba parodant jo teisingą ir mums reikalingą veiksmą, kas daug priklausys tolimesniam būsimo sargo charakterio vystymuisi. Ryškiau ir sąmoningiau šios savybės pradės reikštis maždaug nuo 8- 10 mėnesių, kur, paprastai kalytės būna aktyvesnės. Bet nepamirškime vertinti veislę, genetinę prigimtį, linijos ir tėvų darbines savybes, mūsų ryšį su būsimu pagalbininku, net gamtines ir auginimo sąlygas, įtvirtintas prieš tai šiam darbui žinias, ir kita.

 

  KOKIĄ JIEMS  ĮTAKĄ TURI, KADA AUGA PANAŠAUS AMŽIAUS SAUGOMOJE TERITORIJOJE DU ŠUNIUKAI?

  Nepaprastai reikšmingą jų vystymuisi. Du – jau gauja. Joje formuojasi visi šunų kolektyvo dėsniai (apie juos nerašysiu, nes tai plati tema). Bendraudami ir žaisdami geriau išsivystys fiziškai, geriau įvaldys šunų kovos metodus, kurie būtini ne tik kaip sargui, bet ir prigimtinių instiktų formavimui ir įtvirtinimui, tvirtai susidraugaus, reikalui esant vienas kitą palaikys, jei teisingai prie šio jų bendravimo prisidės ir jų šeimininkas ir nukreips reikalingam darbui. Duetas bus patikimas ir galingesnis savo darbinėje veikloje. Aišku, ruošimas pareikalaus ir daugiau pastangų, gal ir žinių, nes čia jau šunų grupinis darbas. Bet ,,laviruoti” tarp savo dviejų pagalbininkų tikrai nėra sunku, bet įdomu ir naudinga jų pažinimui, nes nors jie ir atliks tą patį darbą (saugos teritoriją), bet įžvelgsite ir daug skirtumų ir savybių jų veikloje.  Ir tai palengvins jums organizuojant apsaugą.

 

  AR TIKS, JEI ŠUNYS SKIRTINGO AMŽIAUS?

  Žinoma. Tai daugiausia būna, kada prie jau esančio (ar jau nusenusio), įsigijame jauną, kuris turės tęsti senojo gyventojo darbą. Šunys visada tarp savęs linkę susidraugauti. Tankiai tam reikalinga ir žmogaus pagalba. Jei elgiamasi teisingai, kaip taisyklė, senasis gyventojas savo patirtį perteikia jaunesniajam, nes šuo turi savybę mėgdžioti (mokintis) iš savo gentainio, nenuošalyje liekame ir mes, žmonės.  Tačiau reikės vertinti ir kitas esančio namuose šuns savybes: veislę, jos  temperamentą, bendravimo lygį su kitais šunimis, laikymo sąlygas, tolimesnį darbą su jais ir kita. Bet išeitis visada yra. Prieš įsigijant tai reikia įvertinti.

 

  AR SU MINIMALIOMIS ŽINIOMIS GALIMA PASIRUOŠTI  SARGĄ TERITORIJAI?

  Žinoma, tik reikia žinoti, kad lengviausiai ir patikimiausiai šią pareigą atliks tarnybinės veislės šuo, kuris tinka šiam darbui, nes šių veislių genetikoje ,,įrašyta” teritorijos, kur jis gyvena, šeimininko ir jos narių saugojimas. O nukreipti teisingai dirbti reikia pradėti: nuo mažų dienų jį supažindinant su darbo vieta (teritorija) apvaikščiojimu su juo išlaikant tas ribas, iki kurių jis turės  atlikti tarnybą. Labai svarbu nuo mažų dienų išmokti skaityti šuniuko elgesio kalbą ir teisingu skatinimu duoti jam suprasti apie atliekamus jo ateičiai reikalingus veiksmus: išėjimas link judamo objekto, po kurio tai laiko sulojimas (pranešimas) ir nuo šio momento prasideda mūsų darbas jau ruošiant būsimą sargą. Po to seks jo ,,izoliacija” nuo svetimų žmonių (apie 5 mėn.), Kad jis skirtų svetimus nuo savų, nes nuo to laiko šuniukui pradeda  tvirčiau reikštis vertinimas kas savas, o kas svetimas. Todėl ,įsigijus sau pagalbininką, negalime būti abejingi jo veiksmams, o tai duoda neįkainuojamą ir jam (formuojant charakterį ir darbines teisingas savybes) ir mums (jo pažinimui), naudą. Rodos paprasta, bet tai daryti būtina.

 

  KOKIOS BŪTINOS ŠUNS-SARGO ESANČIO TERITORIJOJE VALDYMO KOMANDOS?

  Visų pirma- komanda, kuri turi lydėti ne tik teritorijos saugojimui skirtiems šunims, bet visiems, tai nepriekaištingai vykdoma pasikvietimo komanda (,,Pas mane”), be kurios apie šunų valdymą net kalbėti negalima. Reikalinga: ėjimas šalia šeimininko ir būvimas prie jo (,,Greta”), gražinimas į voljerą  (,,Voljeras”), palikimas vietoje nuėjus nuo šuns (,,Vieta”), draudimo komanda (,,Negalima”), ir kitos bendravimui ir žaidimams skirtos komandos. Pagal darbo pobūdį gali būti ir daugiau: apėjimas teritorijos ribų, sugebėjimas surasti ir laikyti nusikaltėlį tol, kol prieis vedlys, ir kitos specialiai ruošiamos komandos, bet sodybos (kiemo) apsaugai jos ne visada reikalingos. Tai priklausys nuo saugomos teritorijos pobūdžio ir jos apsaugai keliamų reikalavimų.

 

  KAIP ORGANIZUOTI TEISINGAI TERITORIJOS APSAUGĄ?

  Jei teritoriją saugos du ar daugiau augintinių, šiam darbui reikia pasiruošti: įvertinti teritotijos apsaugai keliamus uždavinius, jos padėtį, reljefą, matomumą apie jos aplinką, teisingai išdėstyti voljerus (ar būdas), kuriuose glausis šunys, siekti, kad jų stebima aplinka apie teritoriją būtų kuo didesnė ir patogi šuniui apžvelgti, kad ir mes patys galėtume geriau stebėti savo pagalbininko darbą, kad ir jis žinotų mūsų pasirodymo kelius prie jo. Ne kartą teko dalyvauti ir duoti patarimus įvairaus dydžio saugomų teritorijų savininkams. Nuo išdėstymo priklausys ir efektyvus jos saugotojo darbas.

 

  AR REIKIA KEISTI ŠUNIS SAUGOJIMO POSTUOSE (VIETOSE)?

  Paprastai tai nedaroma, kadangi jie geriau įsisavina aplinką, būna pastabesni pokyčiams ir geriau atlieka savo pareigą saugoti. Tačiau išimtys galimos ( kalė ruošiasi vesti šuniukus, juos augina, susirgo ar panašiai).

 

  AR BŪTINAS POILSIO IR DARBO RĖŽIMAS?

  Privalomas. Čia lemia žmogaus sugebėjimas jį organizuoti. Šuo savo saugojame poste ištisai gyventi negali. Jis turi būti leidžiamas laisvai pabėgioti, pabendrauti su savo kitais gentainiais, jei jų santykiai geri pažaiti, padresuoti grupėje, išsimaudyti ir kita. Jei leidžia sąlygos, kas kart leisti saugoti paeiliui ir laisvai bėgiojant naktį ar išvykus, ir kitaip. Tačiau turime įsitikinti teisingu pavieniu jo darbu.

 

  KĄ DARYTI, KAD AUGINTINIS PRADEDA DIRBTI (SAUGOTI) SILPNIAU, TAMPA ABEJINGU?

 Visų pirma, tai pradeda reikštis dėl užimtumo stokos, ypatingai, vedlio dėmesio stokos ir jo gyvenimo paįvairinimo. Visada reikia prisilaikyti taisyklės, kad kokį darbą beatliktų mūsų mažasis draugas- brangiausias turtas jam išliekame mes- to nepakeis niekas. Todėl būtiniausias atsakas už jo darbą yra mūsų dėmesys, pabendravimas, savita padėka ir atlygis už jo atliekamą pagalbą. To nepakeis niekas. Antra, kartas nuo karto jam reikia priminti jo pareigą. Tai padės pagalbininkas- dresuotojas, sudaromos kitos sąlygos reikšti savo sargines savybes, o geriausia, kad kada jis atlieka savo pareigą, mes tuo metu jį skatiname ir išlikdami ryšyje su juo primename jo teisingą pareigų atlikimą – tai jam reikšmingiausia. Bendravimas su savo mažuoju draugu- vertingiausias ir nepakeičiamas turtas jam, kurį besąlygiškai įvertina jis.

 

  NUO KOKIO AMŽIAUS PRATINTI PRIE BŪSIMOS DARBO VIETOS?

  Supažindinimas vyksta nuo pirmų įsigijimo dienų: išvedimas pasivaikščioti ir pažaisti joje, leidžiant pabėgioti laisvai, nepažeidžiant teritorijos ribų, jei paruoštas voljeras ir būda, geriau, kad būsimas pagalbininkas būtų šeriamas jame, taip jį ,,pririšite” prie būsimos darbo vietos. Aišku, reikalingas palaipsnis vis ilgesnis palikimas joje, kad ir poilsiui ar trumpam išvykus, ir panašiai. Tai, vadinkime, paruošiamasis periodas, kurį nulemia jūsų gyvenimo dienos rėžimas ir kitos sąlygos. Įsigijus vyresnio amžiaus augintinį, keisis ir sąlygos, tačiau bendravimas ir dėmesys jam privalomas taip pat nuo pirmų (ypatingai) dienų. Nuo  amžiaus priklausys ir jo ruošimo specifika.

 

  NORĖČIAU PARUOŠTI  SARGĄ LAIKANT VIEN TERITORIJOJE: AR ĮMANOMA?

  Jau truputėlį rašiau, kad taip, bet tam reikės žinių ir laiko, kurios privalės būti taikomos teisingai pagal šuniuko amžiaus vystymosi tarpsnius, žinant jų išraišką ir savalaikiai padėti jam. Ir, kada jis pradeda reikšti sargines savybes, žinoma, geriausia. Bet pavėlavus, ar dėl kitų priežaščių, visada į pagalbą galima kviesti pagalbininką dresuotoją, kuris žino šio darbo ruošimo metodiką ir yra dirbęs su šia veisle ir, geriau, kad sugebėtų dresuoti sargą nenaudodamas žiaurumo, o sugebėtų visą tai ,,iššaukti” iš šuns vidaus ir teisingai nukreipti reikalingam darbui (saugojimui). Nors darbui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ruošite saugomos teritorijos ribose, bet socializacija, jo protinė ir fizinė veikla ir kita, vistiek privaloma.

 

  KAIP DIRBA DUETAS KALĖ- PATINAS?

  Tarp lyčių saugant teritoriją skirtumas jaučiamas. Kalės daugiausia jautresnės, pastabesnės, labiau priraišios prie teritorijos, vedlio, ištvermingesnės darbe. Patinas, kad ir mažai skiriasi dėl darbinių savybių, bet gali pasireikšti didesnis abejingumas, polinkis palikti teritoriją. Tačiau suminis darbas tikrai bus atliekamas gerai. Bet nereikia pamiršti veislių ypatumų ir, žinoma, paruošimo lygį teisingai saugoti teritoriją.

 

  SAKO, KAD DVI KALĖS SAUGOTI TERITORIJOS NEGALI, NES TARP SAVĘS NESUGYVENA IR PJAUNASI, AR TIESA?

  Nevisai. Čia lemia labai daug kas: kokios  jos veislės, amžiaus, kaip buvo ruoštos tarnybai, kaip pasiskirstė tarp savęs pagal gaujos dėsnius, kokios būklės yra (rujoja, ruošiasi gimdyti ar jau su vaikais ir kita), ir tai lemia instiktų pasireiškimą. Tačiau teisingos socializacijos ir saugojimui paruoštos kalės, tampa puikiomis partnerėmis ir pagalbininkėmis viena kitai. Tvirtai galiu pasakyti, kad jų santykius tarpusavyje reguliuoja žmogus (vedlys). Pakloti ir reguliuoti juos turi tik jis.

 

  AR GALIMA UŽSIIMTI VEISLINIU DARBU, JEI ŠUNYS NAUDOJAMI TERITORIJOS APSAUGAI?

  Be abejo. Ir dar geriau, jei tarnybiniai šunys yra naudojami tarnybai. Tokia jų ir prigimtis, nes darbe tobulės ir jų prigimtiniai instiktai, o kas šioms veislėms ir būtina. Tik paprasčiau bus, jei saugos tos pačios veislės skirtingų lyčių šunys. Įsigijant šuniukus reikia, kad jie būtų skirtingų linijų, taip išvengsite kraujomaišos.

 

  KAIP ORGANIZUOTI TERITORIJOS APSAUGOS DIENOTVARKĘ ŠUNIMS?

  Būtina žinoti, kad šuo negali teritorijos saugoti visas 24 valandas. Jam reikalingas ir poilsis. Daugelis įsivaizduoja, kad ,,pririšau ,,blok” poste savo pagalbininką ir jis be priekaištų vykdys tą savo pareigą”. Taip nėra. Šuo- gyvas padaras. Jam reikia bendravimo su žmogumi ir gentainiais, protinės ir fizinės veiklos, laisvės palakstyti ir išsikrauti fiziškai, paplaukioti, domėtis viskuo, kas yra teritorijos ribose ir už jos. Ir šioje veikloje būtina žmogaus (vedlio, šeimos nario) taip pat, vadinkime- kūribinė veikla, kurios siekti nėra taip ir sunku. Svarbu tik žinoti, kad mūsų palydovas to laukia ir jam būtina ši veikla. Čia galimi varijantai: rišimas vadinamame ,,blok” poste kaiteliojimas šunų, su pavyzdžiui, naktiniu paleidimu po teritorirą (jei leidžia sąlygos), turėjimas dienotvarkėje laiką, kada paleidžiami pabendrauti jie tarp savęs, laikinas pasiėmimas kur nors vykstant su mašina, vedimas visus ar pavieniui maudytis, šeimos narių, ypač vaikų, pabendravimas su savo keturkojais bičiuliais ir kita. Tas  labai reikalinga jiems, o tai atsipirks patikimu jų atliekamu darbu.

 

  KAS BŪDINGA SARGINIO ŠUNS DARBO VIETAI?

  Visų pirma turi būti priedanga nuo lietaus ir vėjo, ką atlieka, paprastai būda, bet jos anga turi būti nukreipta saugojimui norima kryptimi. Jei leidžia sąlygos, saugojimo ,,kelią” pailginti trosu prie kurio pritvirtinama slinkimui galinti grandinė (geriau per ritinėlį), galimas ir ilgas ,,koridorius”- iš abiejų pusių apribojantis tinklu (tvora). Tai, aišku, lemia turimos teritorijos sąlygos ir ,suprantama, tai bus visapusiška nauda. Valjere būdamas augintinis bus tik pranešėjas (los). Yra ir techninės priemonės, kada, išskirtinais atvejais (esant pažeidėjui saugomos teritorijos ribose), galima jį išleisti iš voljero.

 

  ĮDOMU, KAIP SUSITVARKO SU NE VIENU, O DAUG ŠUNŲ VEISLYNUOSE LAIKANTYS SAVININKAI?

  Geras klausimas. Čia labai plati tema, kuria domiuosi daug metų. Turiu surinkęs ir susisteminęs, naudodamasis savo patirtimi, daug praktinės medžiagos ir ,,sudėjęs į savo knygą”, kuri prasideda nuo šuniuko pirmųjų žingsnių veislyne, jo gyvenimo jame ir iki tol, kol iškeliauja į negrįžtamas Platybes. Daug joje individualios ir grupinės veiklos formuojant tikrą draugišką kolekyvą veislyne, veisėjo veikla tame, ir kita. Tikiu, kad veislyno savininkai kiekvienas turi savo darbo sistemą, kurią naudoja išvesdami ir augindami mūsų mažuosius draugus veislynuose. Tai be galo įdomus, kūrybingas, žinių ir atsidavimo reikalaujantis darbas.

 

  

Visos autorinės teisės priklauso www.aviganiai.lt
Internetinių puslapių kūrimas Virtualios statybos