Lietuviškai
Apie mus
Fotoalbumas
Parodos
Apie veisles
Patarimai
Draugai
Forumas
Kontaktai

KAIP PAŽINTI SAVO KETURKOJĮ DRAUGĄ ?

          

KAIP   PAŽINTI   SAVO   KETURKOJĮ  DRAUGĄ ?

   Tankiai tokį ir į jį panašius klausimus gaunu iš žmonių auginančių keturkojus draugus šunis. Aiškinimą visada pradedu nuo žodžių TIK  PER  BENDRAVIMĄ.  Tai paprasta, kaip auginame ir auklėjame savo atžalas- vaikus, kaip pažįstame (giliau) savo draugus, kaip šeimoje sprendžiame susidariusias gyvenimiškas situacijas, kaip darbovietėse randame kalbą su vadovu, savo pavaldiniais, ir kitose bendravimo situacijose.

  Aišku, bendravimas tarp žmonių vyksta kitaip nei su gyvūnu. Tai darome: kalbos, jos tono ir takto pagalba, kai kada su gestikos išraiška. Kartais naudojame tam tikrą skatinimą, pagalbą (siekiant rezultato) ir panašiai. Tarp gyvūno ir žmogaus bendravimas vyksta kitaip. Čia atsiranda suvaržymas ir tokio lygio jau nebeužtenka. Gaunasi sunkesnis  vienas kito supratimo, vertinimo lygis, ir kelias į jį. Už pasiektą teisingą rezultatą būtinas ir paskatinimas (skanėstu, žaislu ar, paprasčiausiai, artimesniu pažaidimu ar kitaip), kuris turi būti savalaikis, teisingas, suprantamas mūsų palydovui.

   Norint gerai suprasti savo keturkojį, be sukauptų teorinių žinių, reikia turiningai daug laiko praleisti su juo įvairiose vietovėse, bei gyvenimiškose situacijose. Tai aš vadinu pamokomis. Buvimas kartu stiprina tarpusavio ryšį, net ir su ta vietove, kurioje esame, joje esančiais kvapais, garsais, regos reiškiniais, jutimu, ir kita. Leisti joje visus tuos reiškinius jam ,,pakontroliuoti" laisvai be varžymų. Įvertinti  esamą informaciją: taip jis mokosi. Šioje situacijoje turime būti kantriais, sugebėti išlaukti ir būti gerais stebėtojais, ir ne tik mokytojo vaidmenyje, bet kartu mokintis  iš savo mokinio (gestikos reakcijos išraiškos, jo judesių, susikaupimo momentų, jo dėmesio parodymo  situacijoje ir į mus, kad, ir labai jam svarbiu atveju).Stebime jo nuotaiką vietovėje. Jei pasireiškia: žaidimo pobūdį, išraišką, trukmę, eigą, reakciją į visą tai, esančius dirgiklius, veiksmus  į juos, jo protinę veiklą, susikaupimą domintis ir dirbant, savarankiškumo eigą, iniciatyvą siekiant tikslo, fizinę trukmę. Tai nėra lengva viską įžvelgti, suprasti ir vertinti, daryti išvadas. Bet tas ateina su laiku kaupiant patirtį, sugebant analizuoti, teisingai ir kantriai vertinti, daryti išvadas.

   Gerai, kada savo veiklą su augintiniu planuojame. Tai: laikas, vieta, bendravimas vykdant fizinį jo ruošimą, protinių užduočių vykdymą. Tas daroma pastoviai. Būtinai vertinti ir jo galimybes.Turėti savo darbo auklėjimo ir mokymo sistemą. Padrikas bendravimas tampa mažaverte pamoka. Aišku, kad gerai jeigu nesate vienas, o turite bendraminčių ir kartu siekiate  bendrus tikslus. Taip bus paprasčiau, naudingiau, lengviau, įvairiau jums ir lydinčiam palydovui. Bet pavienės veiklos vistiek neišvengsite.

  Kas įdomu, kad žmogus gyvenime praeina  tarpsnius: darželis, mokykla, studijos, darbas...pastovus palydovas- šeima. Su augintiniu mes kuriame savo programą: pamokas, bendravimo stilių, buvimo vietas, išnaudojame gamtines sąlygas ir įvairią vietovę su joje esančiomis kliūtimis, kuri keičiama, kur jis grūdinamas ir psichologiškai bei fiziškai stiprinamas, ruošiamas gyvenimui. Ir, svarbiausia, kuo daugiau buvimas kartu. Ši atsakomybė tenka vedliui, kuris savo kūrybingu bendravimu su savo mokiniu teisingai paruoš sau patikimą palydovą. Ši gyvūno priklausomybė nuo mūsų lydi visą jo gyvenimą. Jei vedlys kūrybingas, jo keturkojis palydovas bus taip pat, kaip mes sakome, ,,protingas". O svarbiausia šis tendemas tiks vienas kitam. Mūsų partnerio gyvenimas pilnai priklauso nuo mūsų. 

    B E N D R A U J A N T    SU    AUGINTINIU:

  1. Geriausia turėti augintinį  pagal sau  reikalingą paskirtį, dėl to jausite didesnę atsakomybę jam, daugiau skirsite dėmesio siekiant norimo rezultato. Jie džiugins jus abu.

  2. Ivertinkite, kad teks daug laiko praleisti su juo. Tai būtinybė.

  3. Turiningai planuoti bendravimo laiką, kuriame turi būti tikslas ( žaidimai, vietovės kaita, dresūros aikštelės, bendravimas su gentainiais ir bendraminčiais, ir kita). Be to neapseisite.

  4. Turėti pakankamai žinių apie turimos veislės šunį, jo bendrus panašumus ir išskirtinius bruožus būdingus tik jai. Nenukrypti nuo jų. Tas palengvins jūsų bendravimą.

  5. Sugebėti suprasti ir ,,skaityti" šuns gesto kalbą. Stebėti jo elgesį įvairiose situacijose, mokėti teisingai vertinti, tapti jo bendrininku. Taip geriau suprasite vienas ktą. Jūs tobulėsite.

  6. Niekada nebūti abejingu jam jokiose gyvenimo situacijose. Tai pasitikėjimo kelias.

  7. Stengtis kuo geriau pažinti savo bendražygį (jo gestikos išraišką, veiksmus situacijose, psichikos išraiškas ir kita). Tai bendravimo dėsniai.

  8.Būti visada patarėju, pagalbininku kur jis turi suprasti ir remtis jumis. Nežinant šuns elgesio taisyklių nelikti abejingu, bet išsiaiškinti apie jas su žinovu ir ateityje naudoti savo veikloje. Tai mokymosi kelias.

  9.Visada vertinti jo norą būti su jumis ir šeimos nariais. To reikalauja jo prigimtis.

10. Žinoti, kad jis nekalba, bet labai gerai jaučia ir savitai supranta, ir vertina jus. Atsakykite tuo pačiu.

11. Sugebėti mokintis iš jo ir vertinti, kaip asmenybę- mažąjį žmogaus draugą. Ta mokykla sudėtinga, bet be galo įdomi.

12. Turėti viskam kantrybės ir suprasti, kad jo išdaigos yra tik teigiamos. Blogio jis nenori.

13. Atminti, kad šalia jūsų yra ištikimas, galintis pasiaukoti dėl jūsų keturkojis draugas. Tą ne kartą įrodė gyvenimas su jais.

14. Visada, visų pirma, vertinti jo pastangas ir gerąsias savybes. Nepamiršti, kad blogosios savybės jūsų dėka bus pašalintos. To siekite. Tas tikrai padaroma.

15. Džiaugtis jo  pastangų siekimu. To jis vertas.

16. Prisilaikyti taisyklės, kad blogų šunų nebūna, nes blogais juos padarome tik mes žmonės. Tai  tikra tiesa.

17. Tvirta draugystė turi lydėti visą gyvenimą kol esate kartu. Ji neišskiriama ir patikima.

18. Prieš kaltindamas savo ištikimą draugą- pagalvok ar nėra tavo kaltės. Nedaryk skubotų išvadų.

19. Visada žinok: jūsų draugystė ir bendravimas atsiperka. Prisiminimai apie savo artimą keturkojį draugą išlieka visą gyvenimą. Tai kaina, kuri neturi įvertinimo. Ir tuo pačiu stabdis, kad nedarytum ką nors blogą. Atmink.

20. Suprask, kad jis blogo nenori tau, kad ir kas atsitiktų. Žinok tai.

21. Vertink ne tk savo, bet ir jo draugus ir bičiulius. Jis taip pat nori draugauti. Tai būtina.

22. Visada gerai apgalvok kas parašyta ir ar sugebėsi padaryti tai, kad džiaugsmu ir savo rūpesčiu būtumėte abu laimingi. Ar tam yra sąlygos. Siek to.

23. Atsimink, kad tu turi ištikimą, tikrą keturkojį draugą, kuris tavęs pastoviai laukia namuose. Tu jam be galo reikalingas. Tu jo dalis.

24. Neatidėliok darbų, kurie reikalingi bendravimui su juo. Šie- visų svarbiausi.

25. Kad ir trumpai, bet produktyviai išnaudok laiką būnant kartu su juo. Tai nepakartojama nauda.

26. Pagarbiai ir kantriai pernešk galimas savo palydovo nesekmes. Tai jūsų abiejų rezultatas. Jis nepakaltinamas, nes priklauso tik tau. Už jį tik tu esi atsakingas.

27. Jūsų sėkmės- abiejų pasiekimai ir džiaugsmas. Tai dvigubas vertinimas.

28. Kada teks atsisveikinti su juo, būk kartu paskutinėmis minutėmis. Tai mūsų pareiga, o jam suprantama pagalba ir teisingas įvertinimas. Nesuabejok tuo.

29. Būk visada  atviras ir teisingas, kad ir kaip būtų sunku. Dalinkis pergyvenimais su juo. Tai jis supras, nors ir nesugebės apie tai pasakyti tau. Tvirtai tuo tikėk.

30. Jei yra galimybė, vesk bendravimo dienoraštį. Nors ir trumpi sakiniai primins apie gražią ir nepakartojamą jūsų draugystę. Tai dalis mūsų gyvenimo istorijos. Tikrai... tikėk tuo.

  TIK TAIP SUKURIAMA NEPAMAINOMA IR ŠILTA DRAUGYSTĖ SU IŠTIKIMU KETURKOJU DRAUGU. TAI NE TIK ŽODŽIAI, BET ILGAS, ĮDOMUS IR NEPAKARTOJAMAI PILNAS ĮSPŪDŽIŲ GYVENIMAS SU MUS LYDINČIU MAŽUOJU MŪSŲ DRAUGU, KELIAS.

 

                                   

  

Visos autorinės teisės priklauso www.aviganiai.lt
Internetinių puslapių kūrimas Virtualios statybos