Lietuviškai
Apie mus
Fotoalbumas
Parodos
Apie veisles
Patarimai
Draugai
Forumas
Kontaktai

Baltasis Šveicarų aviganis ŠBA /patirtis/ (nauja)

Baltasis Šveicarų aviganisSeptyni metai , kaip mūsų namuose gyvena Baltoji Šveicarų aviganė Inassy Donnevara. Daug laiko praleista bendraujant, keliaujant, dalyvaujant  parodose, išvykose, mokant  ją, besimokant pačiam iš jos, dalijantis  patirtimi su šios veislės augintojais. Gal ši patirtis padės plačiau pažinti juos.

 

SOCIALIZACIJA

Šiai veislei reikalinga teisinga , palaipsniška, įvairi socializacija. Tai savitai jautri veislė. Negalima ''forsuoti'' reiškinių, o leisti patiems suprasti ir įvertinti. Tai jie sugeba. Socializuojant  vedliui nereikia būti įkyriam, leisti savarankiškai vertinti įvykius,  prireikus laiku ateiti į pagalbą. Neskubėkite su išvadomis. Kantrus ir teisingas jūsų elgesys tvirtai ir teisingai suformuos šiai veislei būdingus bruožus. Socializaciją  pradėti reikia nuo mažens ir kuo anksčiau, vertinant šuniuko amžių,  reiškinio sunkumą. Padeda vedlio turima patirtis šios veislės auginime.  Nuo mažens būtina pratinti važiuoti automobiliu. Taip bus lengviau ateičiai. Teisingai pripratinus,  labai nori važiuoti.

  

INSTINKTŲ ĮTVIRTINIMAS 

Prigimtiniai persekiojimo ir grobio instinktai tvirti. Tačiau būtų gerai, jei nuo mažens, vos jie pradeda reikštis /2-3mėn./,  žaidimu juos skatintumėte. Tik nepervarginkite ir nebūkite per daug įkyrūs. Tai pravers ruošiant tarnybai, sustiprins bendrą jūsų ryšį. Nuo mažens reiškiasi atnešimo instinktas. Sustiprinsite įgūdžius,  jei mėgstamą  žaislą  įduosite nešti,  įtvirtinsite pasitikėjimą atiduoti.

 

AUKLĖJIMAS IR MOKYMAS 

Tai veislė, su kuria labai lengva bendrauti. Jų gestika aiški, išraiškinga ir suprantama, kartais atrodo, kad dar kažkas papildomai veikia, jog ji taip puikiai ''skaitoma''. Mokant /dresuojant/ reikia dirbti sistemingai, neperlenkti lazdos,  jokiu būdu nenaudoti smurto. Tai labai imlūs, nuovokūs, greitai suprantantys žmogaus norus ir reikalavimus šunys. Išmokę, įsimena ilgam. Mokyti pradėti reikia nuo mažens. Man pasiteisino mėgdžiojimo metodas. Griežtumas turi būti saikingai pasvertas. Įgavęs patirties mokant, tampa stebėtinai iniciatyvus ir savarankiškai nuovokus, tačiau ryšio su vedliu nepraranda. Nepasiduoda ir kitų šunų veiklos įtakai dirbdamas.  Ruošti griežtoms komandoms reiktų pradėti nuo mažens. Tuo atveju reikėtų labai sistemingo savalaikio darbo, gerai žinančio šią veislę mokytojo. Netiktų grubus, greito rezultato siekiantis, nesusivaldantis,  muštro metodo dresavimo mėgėjas. Kadangi šie šunys labai iniciatyvūs, nuovokūs ir savarankiški, mokant galima naudotis motyvuotu situacijos nukreipiamuoju metodu, bet šiam mokymui reikia žinių. Šiuo metodu jie puikiai ruošiami. Tinka visi mokymo metodai, svarbu, kad jie būtų pritaikyti teisingai ir savalaikiai be grubumo ir muštro.

 

SANTYKIAI SU ŠEIMOS NARIAIS 

Tai ištikimas ir prieraišus prie žmogaus šuo. Vertinantis visus šeimos narius, juos laikantis savais draugais. Mažai dominuojantis tarp šeimos narių. Bet išsirenkantis vieną sau vedlį. Tai būna daugiausia jau esantis šeimos ''galva''. Šeimininkas jam viskas. Valandų valandas gali būti šalia. Jei negalės būti prie pat, tai stengsis būti kuo arčiau. Vedlys šiai veislei autoritetas.  Juo remiasi visais atvejais. Labai jausmingai vertina vedlio ir šeimos narių pagyrimą. Mėgsta darbinę veiklą su vedliu, spinduliuodama savo darbu įtikti teisingai įvykdydama jo užduotis. Bendraujant puikiai jaučia šeimos narių nuotaikas, nebūna įkyri, randa savo vietą bet kokioje situacijoje ir visada pasiruošusi lydėti žmogų ar vykdyti darbines funkcijas. Šeimos narių rate geriausia vykdys vedlio nurodymus, jam nesant puikiai paklūsta kitiems šeimos nariams. Todėl šeimoje bendrauti labai paprasta ir lengva. Puikiai jaučia šeimos narių bendravimo atmosferą, reaguoja į ją jautriai. Savo švelnumu moka pasidalinti, kada tau kas skauda, esi blogoje nuotaikoje. Stebiuosi, iš kur toks stebėtinas impulsas.

 

RYŠYS SU VAIKAIS

Šeimoje vaikus laiko lygiateisiais nariais. Niekada su jais nepasielgs grubiai, priešiškai. Vaikų grubumo ar įkyrumo vengia pasišalindami, bet prieš tai ‚‘‘pasakys‘‘ savo būdinga kalba -gestika. Todėl jų bendravimas su vaikais lengvai suprantamas. Domisi, kada mes bendraujame su vaikais, dalyvauja žaidimuose. Jų metu savaip būna žaismingi,  švelnūs, atidūs. Puikiai prisitaiko prie žaidimų sąlygų. Gerai jaučia vaikų nuotaikas. Reikalui esant vaiko vieno nepaliks. Su svetimais vaikais elgiasi paprastai ir jiems suprantamai, niekada jiems nebus agresyvūs, grubūs, leis liesti, glostyti, nereaguos į svetimo vaiko išdaigas. Jis juos puikiai supranta.

 

REAKCIJA Į SVETIMUS ŽMONES

Ji būna išraiškinga iš pradžių nepasitikinti. Susipažinę  nurimsta, tačiau dėmesys išlieka tol, kol pašalietis bus. Į saugomą objektą neįleidžia lodami garsiai ‚ lydėdami, artėdami. Kol neatsiras šeimininkas pašalinio žmogaus nepaliks. Nuraminti lengva, tačiau turi susidaryti savo „nuomonę“ apie atvykėlį. Esant saugomoje teritorijoje grupei žmonių, stengiasi juos ,,suspausti‘‘ į vieną vietą apibėgdama, lodama, neleisdama išeiti iš jos.

 

BENDRAVIMAS SU GENTAINIAIS, KITAIS GYVŪNAIS

Bendravimui sau draugus išsirenka negrubius, vengia tų, kurie siekia dominavimo, žaidžiant elgiasi grubiai. Jei žaidimo metu partneris parodo agresyvumą , draugystė šiam kartui bus baigta. Bendravimo ir žaidimų arsenalas turtingas ne grubus, viliojantis, vertinantis partnerį , prisitaikantis. Todėl kitiems šunims lengva su ja bendrauti. Nesiekianti dominuoti. Vertinanti gaujos hierarchiją, Tapę lyderiais šio posto laikysis ryžtingai. Reikalui esant save gina drąsiai, naudoja teisingą kovos taktiką, judrumą, staigumą, vengia žeisti priešininką. Puiki reakcija. Nepriekaištingai,  kad ir tokiu momentu reaguoja į draudžiamą komandą. Kovos metu šaltakraujiška, susitvardanti iš pradžių stengiasi išvengti konflikto, gindamasi nepanikuoja. Papuolę į nepažįstamų gentainių ratą nuolaidžiauja, prisitaiko palaipsniui, nekonfliktuoja. Kurį laiką  nebendravę su savo kolektyvo nariais, susitikę labai džiaugiasi. Su kitais gyvūnais geriausia pratinti nuo mažens. Kopijuos jūsų elgesį, todėl pripratinti nebus sunku.

 

BŪDAS /CHARAKTERIO BRUOŽAI TRUMPAI /

Nuovokus, sugebantis greitai priimti protingus sprendimus. Atidus, visada bus stebėjime, ryšyje su savo vedliu, ar svetimu žmogumi. Ištikimas, dėl šeimininko ar šeimos narių gali padaryti viską. Draugiškas, prieraišus visada kartu, be to negali. Veiklus, duok darbo ir kuo daugiau bėgs, seks, atneš, plauks, lydės, žais, saugos ir kt. Dirbant labai savarankiškas, bet ryšio su vedliu nepraranda. Fiziškai labai ištvermingas, stiprus, energingas šuo. Savitai jautrus ir išraiškingas, todėl mūsų elgesys turi būti jam suprantamas. Gerai supranta šeimininko reiškiamą humorą, greitai tampa veiksmo dalyviu. Nepakenčia  šiurkštaus, grubaus žmogaus elgesio. Neįkyrus, sugebantis puikiai prisitaikyti gyventi žmogaus ar gyvūnų kolektyve. Turintis išraiškingą kūno gestiką. Visada norintis mums įtikti. Akylus ir dėmesingas mums. 

  

DARBINĖS SAVYBĖS
Tai viena iš universaliausių veislių. Tai tikrai darbinis šuo. Lengva dresūra, kurios pagalba galima iš šio šuns daryti puikų sargą ir gynėją, palydovą, seklį, ieškotoją. Tam padės jo jautri uoslė, užsispyrimas ir susikaupimas dirbant , visi išvardinti šiai veislei būdingi charakterio bruožai . Ši veislė naudojama specialioms tarnyboms ir savo darbu pateisina lūkesčius.  Žmonių gyvenime vertinami , kaip puikūs sargai gerai saugantys teritoriją, patalpas, šeimos narius, tinkantys draugystei su vaikais. Puikūs šeimos narių palydovai.

 

IŠSKIRTINIAI BŪDO BRUOŽAI

Bendraudamas su šia veisle sužinai daugiau ryškesnių, savaip išsiskiriančių  jų charakterio savybių. Stebėtina atmintis. Pranešus /sulojus/, kad prie gyvenamosios vietovės atvyko /atvažiavo, atėjo/ arti iki 100 metrų žmogus, praėjus laikui virš 2 valandų, išleidus iš voljero ar namo bėga ta kryptimi aploja. Loja kol pagiri už gerą darbą, taip pat jautri ir gerai skirianti garsų pasikeitimus. Teisingai reaguoja į juos.

Išraiškinga kūno ir snukio, akių gestika todėl lengva ją skaityti bendraujant. Užpykusi moka tai išreikšti savitu į lojimą panašiu garsu. Puikus nuovokumas su teisingais priimtais veiklos sprendimais.

Sugebėjimas nuolankiai prisitaikyti prie naujo kolektyvo per trumpą laiką.

Jautrumas žmogui dirbant su juo, stiprus abipusis ryšys. Noras dirbti. Universalumas.

Puiki uoslė ir noras ieškoti. Įgimtas teisingas darbas uosle.

Susivaldanti. Stipri vidinė savikontrolė. Nepasitikinti, todėl ir maisto iš svetimo neima.

 

FIZINIS KRŪVIS

Tai fiziškai stiprūs, ištvermingi, ilgą laiką pernešantys fizinį krūvį šunys. Organizmas greitai ir per trumpą laiką pailsi. Bėgti gali daug, judesiai racionalūs, savitai moka paskirstyti jėgas, nebūna bereikalingų judesių, trasoje moka susikaupti, bėgti lengvai, veržliai. Plaukimas stichija. Plauks kiek reikia. Tik nemėgsta, kad kas trukdytų. Šalia žmogaus plaukti gali didelius atstumus. Plaukiant jaučia žmogų yra lengvai valdoma, sunkesniame plaukime nepanikuoja. Plaukimo metu netrugdo plaukti savo bendrininkams. Šokli. Nuovoki išsirenkant įveikiant kliūtis gamtoje. Fizinio krūvio mėgėja.

 

PRIEŽIŪRA

Nelepus, gerai prisitaikantis lauke ar bute gyventi šuo. Švarą mėgstantis gyvūnas. Puikiai suvokia ir greitai gali būti pripratinamas tuštintis nuošalesnėje vietoje. Kailio priežiūra paprasta. Reikia bent kartą  per savaitę iššukuoti šukomis ir šepečiu laikant lauke. Namų sąlygomis tankiau. Maudant namuose jaučiasi gerai. Kailis nepriima nešvarumų, todėl  visada atrodo baltas. Teisingai nuo mažens šeriamas, maistui nebus išrankus. Turi bruožą prieš pradėdami ėsti jį „patikrinti“ uosle. Gali svetimais kvapais ,, maskuoti‘‘ savo kūno kvapą, bet sudraudus, tos vietos kur buvo išsitepusi vengs.

 

VEISLININKYSTĖ

Tai ypatingai šuniukus mylintis šuo. Turi nuostabiai išlavintą platų savo vaikų auginimo ir mokymo arsenalą, jis švelnus, lengvai suprantamas vaikams, savalaikiai jiems pritaikomas. Malonu stebėti šuniukų augimą šalia mamos. Kergiasi gerai. Su atsakomybe ir atsargumu nešioja būsimus vaikus įsčiose. Veda išskirtinai stiprius vaikus, kurie tik atėję į pasaulį veržiasi prie mamos. Vedimo metu žmogaus pagalba nereikalinga. Su didele atsakomybe motiniškai apžiūri savo kolegių  šuniukus juos apvalo, gali būti prie jų ilgai. Sugeba prieiti prie svetimų šuniukų esant mamai, nesupykdant jos. Su savo vaikais bendrauja ir moko juos tol kol jie būna veislyne. Gera ir paslaugi mokytoja ir pagalbininkė savo kolegių vaikams. Pretenzijų  jos nėra jai pareiškusios.

 

KAM TIKTŲ AUGINTI ŠIOS VEISLĖS ŠUNĮ

Visų  pirma žmogus vertinantis šią veislę, žinantis, kad tai universali, savitai jautri, darbinė veislė. Darbas jiems viskas. Paskirtis gali būti įvairi:  jautrus teritorijos, kiemo, buto sargas, žmogaus palydovas ir saugotojas, pagalbininkas ganant avis, galvijus, tinka bet kuriai paieškos tarnybai ir pėdsekystei, nes pasižymi jautria uosle, nuovokumu, savarankiškumu, ištvermingumu ir susikaupimu dirbant, susitvardymu, puikiu ryšiu su vedliu. Gerai prisitaikęs prie mūsų klimatinių sąlygų, yra puikių fizinių duomenų. Ruošti šios veislės  pagalbininką vedliui reikia gerai pažinti    turėti stiprų žinių bagažą metodiškai mokant norimai tarnybai. Teisingai išmokius bus nepriekaištingas pagalbininkas tarnyboje, tikras draugas namuose.

 

Rašydamas apie šią veislę rėmiausi patirtimi bendraudamas su savo išauginta Inassy Donnevara, tačiau patirties sėmiausi ir iš jos vaikų, o taip pat  bendraudamas  su šios veislės augintojais visose galimose situacijose. 

 

Manau, kad naudingų patarimų galima gauti iš veisėjų, kurie šiuo momentu taip pat augina šios veislės šunis:

 

Kęstučio Petrausko veislynas „Iš Gargždų“

 

Živilės Ročkienės    veislynas ,,Kontrastas‘‘

 

Zitos Dargvilienės  veislynas  „Vilkmedis“ 

 

Dangyros  Pilibaitienės  veislynas ,,Baltasis Viesulas‘‘

 

Akvilės Januškienės  veislynas  ,,Pamario Vilkė‘‘

 

Tikiu, kad visi kas turi ir augina šios nuostabios veislės mažąjį draugą tikrai gali būti puikiais patarėjais.

 

Kinologas – Kęstutis Petrauskas

 

Visos autorinės teisės priklauso www.aviganiai.lt
Internetinių puslapių kūrimas Virtualios statybos