Kaip nuraminti savo šunį?

Dažnai būna, kada mūsų palydovas ,,įsiaudrina”. Panagrinėkime priežastis, atvejus ir kaip turime mes elgtis. Šis straipsnelis susijęs su bendraminčiais, kurie užduoda klausimus šia tema.

Reikia žinoti, kad mūsų porininkas nuo pat pirmų įsigijimo dienų turi būti teisingai auklėjamas. Nuo to priklausys ir tolimesni santykiai: bus mažiau vargo ir pačiam savininkui. Bet vistiek, atsiradus nepalankiai problemai, reikia elgtis greitai, teisingai, apgalvotai ir kantriai, o, svarbiausia, suprantamai mūsų palydovui ko mes iš jo reikalaujame. O tam reikia žinių ir pasiruošimo, bei sugebėti teisingai įvertinti esamą situaciją: atlikti reikiamus teisingus veiksmus.

Kaip nuraminti savo avigani

Visi žinome, kad  šuniuko teisinga socializacija nuo mažų dienų- pati nuostabiausia mokykla į tolimesnį jo gyvenimą ir teisingą elgesį įvairiose situacijose sutiktose jo kelyje. Todėl šios pamokos neturi būti atidedamos ir būti teisingai organizuojamos nuo pirmų jo atvykimo dienų  gyventi į savo pastovius namus. Apie tai daug rašyta šiame tinklalapyje.

Kad susijaudintų, taptų neramiu ir nepaklusniu, turi tai iššaukti tam tikri dirgikliai ar noras ,,išeiti” iš mūsų pavaldumo ir šiuo momentu įvyksta staigus vidinių emocijų pasikeitimas. Daugiausia iš normalios būsenos pereinama į sužadintą, kas pasireiškia  urzgimu, lojimu ir judesiais, ir, kaip taisyklė, prarandamas ryšys ir  paklusnumas mums.

Tam turi būti dirgiklis, kuris ir išveda mūsų palydovą iš normalios būsenos. Jis ir ,,pasiūlo” mūsų draugužiui priimti sau reikalingiausią sprendimą, kuris paprastai netinkamas turimai situacijai. Jis būna nesąmoningas, kuris tenkina tik jo vidinę būseną, kuria  vadovaujasi. Mes tuo momentu tampame antraeiliais.

Priimant sprendimą:

  1. Įvertiname savo palydovo emocinės būsenos lygį. Tai matyti nuo jo išorinės kūno išraiškos, judesių, garso ,pateikimo, akių atspindžio.
  2. Nustatome dirgiklio pobūdį – objektą, jo veiksmus, galimą ryšį su juo.
  3. Sprendimas turi būti priimamas kuo greičiau, kuris turi būti taip pat teisingas ir suprantamas šalia esančiam partneriui. Tai draudžiama komanda, jei nepadeda, valdymo komanda. Nepadeda: atliekamas papildomas mokymas (veiksmai) tol, kol įsitikinsime, kad esantis šalia draugas nurims ir taps mums pavaldus ir ramus.
  4. Geriausia sąlyga, kada dirgiklis pats pasišalina (nutolsta, nueina, pasislepia ir kita). Tai jau savitas veiksmas padedantis raminti nenuoramą, kada galime be judesio stebėti ir žodine komanda ar veiksmais jį raminti. Duotos komandos įvykdymas- tai jau emocijų valdymo pradžia, kurioje jis pereina mūsų ,,žinion”. Tai padės atitraukti dėmesį žaidimu, duodant skanėstą ar žaislą, bet kokią protinę užduotį (geriausia mėgstamiausią), kas užgoš jo vidinius dirgiklius. Siekti atitraukti jo žvilgsnį nuo,jausmų sukėlėjo.
  5. Tačiau būna, kada patiems reikia pasišalinti (ir daugiausia) nuo objekto, kuris sukelia mūsų palydovui neigiamas dirginančias jo emocijas, iššaukiančias jam veiksmus. Tada reikia pasišalinti  mums kartu. Bet tai turi būti daroma teisingai ir geriausiai, kada tik pradeda ,,liepsnoti” jo vidinės emocijos. Šis, kad ir paprastas veiksmas ,turi būti atliekamas išskirtinai teisingai. Daroma taip: geriausia pasisukti nugara į objektą, kuris sukėlė sąmišį, davus komandą „Greta“ ir tvirtai žingsniuoti nuo jos. Jei mūsų palydovas bando pasukti galvą ir nori pažiūrėti atgal: vėl komanda, žingsnio pagreitinimas, po to, kada pajusite, kad gerai vykdo komandą ir prapuolė noras žvelgti atgal, sulėtiname ėjimą. Ir, kada jau vykdo kitas komandas, pavyzdžiui: „,Stok“, „Tūpk“, ar sustojus atsitupia ir būna ramus, skaitykite, kad emocijos prislopintos. Būtinai pažaiskite, duokite užduotį protinei veiklai, siekite jos teisingo įvykdymo. Taip sustiprinsite tarpusavio ryšį, atstatysite jo vidų. Šį veiksmą vadinu: atstumo didinimo ar mažinimo veiksmu nuo dirgiklio. Būna ir priešingas veiksmas, kada norima supažindinti ar pripratinti prie ,,jaudinančio” objekto. Čia padeda išlaukimas per tam tikrą atstumą nuo objekto, sugebėjimas teisingai prie jo artėti, kontroliuoti savo palydovo veiksmus. Taip pat darna dviejų objektų, kada nesutarimas vyksta tarp dviejų judančių objektų. Ir geriausia, kada šiems dviems dalyviams vadovauja patirtį turintis grupės vadovas dresuotojas. Tai nelengvas socializacijos procesas, kuris privalomas auklėjant savo bendražygį. Jis daugiausia pasireiškia, kada augintinis būna dar jaunas ir neturi patirties.

PASTABA:

Jei teisingu auklėjimu ir bendravimu, socializacija, dresavimu ir darbu esate tapę savo partneriui gaujos vadu, visais atvejais jums bus lengva nuraminti savo,,išsišokėlį”. Todėl ir tikslas šiais netikėtais atvejai įtvirtinti vado (vedlio) vaidmenį nestandarinėje situacijoje. To turite ir siekti. Jis turi remtis tik jumis.